HIDRAULIČNI KRAN FEROCCOP – utovarivač džambo vreće je konstruisan za lako rukovanje i pretovar velikih tipova vreća koje se najčešće koriste kod rasterivača mineralnog đubriva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE