DRLJAČE – radnog zahvata od 3,3m do 9,9m

TEŠKA DRLJAČA 3 KRILA BEZ PREKLAPANJA – RADNA ŠIRINA 3,3 METARA
TEŠKA DRLJAČA 3 KRILA SA HIDRAULIKOM – RADNA ŠIRINA 3,3 METARA
TESKA DRLJACA RADNOG ZAHVATA 3,8 METARA
TEŠKA DRLJAČA 4 KRILA – RADNA ŠIRINA 4,4 METARA
TEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 5 METARA
TEŠKA DRLJAČA 6 KRILA – RADNA ŠIRINA 6,6 METARA
TEŠKA DRLJAČA 7 KRILA – RADNA ŠIRINA 7,7 METARA
TEŠKA DRLJAČA 8 KRILA – RADNA ŠIRINA 8,8 METARA
TEŠKA DRLJAČA 9 KRILA – RADNA ŠIRINA 9,9 METARA
Categories: , Tag: