PRSKALICE NOŠENE MORAVA

S-serija

D-serija

SL-serija

E-serija

F-serija

Nošena prskalica S-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Model prskalice  M-330S  M-440S  M-330SE  M-440SE
Zapremina (lit) 330 440 330 440
Broj rezervoara  2  2  2  2
Tip pumpe  Membranska  Membranska  Membranska  Membranska
Model pumpe MP-60 MP-60 BP-60 BP-60
Broj membrana  2  2  2  2
Pritisak (bar) 20 20 20 20
Protok tečnosti (l/min) 60 60 60 60
Masa (kg)  70 73 70 73
Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm) 855x965x1070 855x965x1290 855x965x1070 855x965x1290
Osnovni uređaj  URP-8K  URP-8K  URP-8K  URP-8K
Masa uređaja (kg) 32 32 32 32
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310

Nošena prskalica D-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti. D-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-220D i M-330D.

Model prskalice M-220D M-330D
Zapremina (lit) 250 350
Broj rezervoara  2  2
Tip pumpe  Membranska  Membranska
Model pumpe MP-60 MP-60
Broj membrana  2  2
Pritisak (bar) 20 20
Protok tečnosti (l/min) 60 60
Masa (kg)
Dimenzije (ŠxDxV) (mm)
Pripadajući uređaji  URP-8K  URP-8K
Masa uređaja (kg) 32
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 170x1700x310

 

Nošena prskalica SL-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Model prskalice  M-250SL  M-350SL  M-450SL  M-550SL M-650SL
Zapremina (lit) 250 350 450 550 650
Broj rezervoara 3 3 3 3 3
Tip pumpe  Membranska  Membranska  Membranska  Membranska  Membranska
Model pumpe MP-60 MP-60 MP-60 MP-60 MP-60
Broj membrana  2  2  2  2 2
Pritisak (bar) 20 20 20 20 20
Protok tečnosti (l/min) 60 60 60 60 60
Masa (kg)
Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm)
Osnovni uređaj  URP-8K  URP-8K  URP-8K  URP-8K  URP-8K
Masa uređaja (kg) 32 32 32 32 32
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310 170x1700x310

 

Nošene prskalice E-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.
Model prskalice M-440E M-660E
Zapremina (lit) 440 660
Broj rezervoara 3 3
Tip pumpe  Membranska  Membranska
Model pumpe BP-60K BP-105K
Broj membrana  2 3
Pritisak (bar) 20 20
Protok tečnosti (l/min) 60 105
Masa (kg)  108  112
Dimenzije (ŠxDxV) (mm)  905x1200x1195 905x1200x1405
Pripadajući uređaji  URP-8K  URP-12NV
Masa uređaja (kg) 32 165
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 170x1700x310 480x2360x2495

Nošene prskalice F-serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima.

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Model prskalice  M-800F  M-1000F  M-1200F
Zapremina (lit) 800 1000 1200
Broj rezervoara  3 3 3
Tip pumpe  Membranska  Membranska  Membranska
Model pumpe BP-125K BP-125K BP-125K
Broj membrana 3 3 3
Pritisak (bar) 20 20 20
Protok tečnosti (l/min) 125 125 125
Masa (kg)  183 190 194
Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm)  805x1750x1640 805x1750x1770  805x1750x1970
Osnovni uređaj  URP-12 NV   URP-12 NV   URP-12 NV
Masa uređaja (kg) 165 165 165
Dimenzije uređaja (DxŠxV) 480x2360x2250 480x2360x2250 480x2360x2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: , , Tags: ,